Twitter

Ledenvergadering

Categorie
Vergadering
Datum
19 April 2018 19:30 - 22:30
Locatie
Oude Raadhuis Middelharnis, Raadhuisstraat 1

Op donderdagavond 19 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering van De Motte plaats in de raadzaal van het Oude Raadhuis te Middelharnis. Deze avond is hét moment om het reilen en zeilen van de vereniging door te nemen en elkaar en het bestuur eens te spreken. De inloop is vanaf 19:00 uur en de vergadering start om 19:30 uur. De agenda is als volgt:

  • Opening;
  • Jaarverslag 2017 door de voorzitter;
  • Notulen ledenvergadering 2016;
  • Ingekomen stukken en mededelingen;
  • Verslag penningmeester;
  • Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid;
  • Decharge bestuur;

· Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn J.C. Both en J.M Westdorp. Tot drie dagen vóór de vergadering kunnen tegenkandidaten schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat;

  • Rondvraag;
  • Sluiting.

Ter vergadering worden de notulen en jaarstukken uitgereikt. Wie deze vóór de vergadering wil ontvangen kan contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Na de koffiepauze, rond 20:30 uur, zal bestuurslid Bert Bosloper een korte presentatie geven over de werkgroep aardewerkdeterminatie. Vanaf het moment dat Rias Olivier startte met de cursus aardewerkdeterminatie was Bert van de partij. Inmiddels vormen cursisten van toen een werkgroep archeologie, die de vele vondsten van De Motte uit de bodem van Goeree-Overflakkee in kaart brengt. Bert geeft in deze presentatie een inkijkje in de werkzaamheden van de werkgroep en wat er zoal is ontdekt. Na deze presentatie is er nog tijd voor een gezellig samenzijn tussen bestuur en leden.